สุพรรณบุรี-รมช.เกษตรลงพื้นที่ตรวจเครื่องสูบน้ำเสีย

สุพรรณบุรี-รมช.เกษตรลงพื้นที่ตรวจเครื่องสูบน้ำเสีย

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-ธนกฤต แตงโสภา-โสภณ สว่างศรี-นพดล แก้วเรือง 

           รมช.เกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำพลเทพ หลังเร่งสูบน้ำทั้งวันทั้งคืนจนเครื่องสูบน้ำเสียหาย 2 เครื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในคลอง มอ.ลดลงบางส่วน ล่าสุดเจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งซ่อมแซมจนสามารถใช้ได้ตามปกติและเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 2 เครื่อง เพื่อเร่งสูบน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง (คลอง มอ.) ช่วยเหลือชาวนาที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง

               จากากรณีที่ชาวนา 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เดิมบางบางบวช อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ และ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ที่ใช้น้ำในคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ระหว่างคลอง 5 ถึงคลอง 20 อ.เมืองสุพรรณบุรี อายุราว 70-80 วัน ขาดน้ำกำลังจะยืนต้นตาย เนื่องจากน้ำคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง (คลอง มอ.) มีปริมาณน้อย ชาวนากว่า 50,000 ครัวเรือน กำลังได้รับความเดือดร้อนหนัก นาข้าวกว่า 250,000 ไร่ กำลังขาดน้ำจะยืนต้นตายประกอบกันช่วงนี้ฝนทิ้งช่วง
กระทั่งนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ช่วยประสานนายสุรชาติ มาลาศรี ผอ.สำนักสำนักงานชลประทาน ที่ 12 จ.ชัยนาท นายยศดนัย น้อยแก้ว ผอ.โครงการชลประทานสุพรรณบุรี นายธนู โพธิ์เอี้ยง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จ.ชัยนาท นายพะลิน สุทธิบุตร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จ.ชัยนาท นายยศดนัย น้อยแก้ว ผอ.โครงการชลประทานสุพรรณบุรี นายรุ่งธรรม บ่อเกิด ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งฤดูกาลนี้ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ

                 ด้านนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงกับชาวนาว่าที่นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายภูสิต สมจิตต์ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช นายจีรศักดิ์ ชำนาญภักดี นายอำเภอสามชุก นายสุจิตต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นสำรวจเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือชาวนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยงข้องได้ช่วยระดมกำลังร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ชลประทานประตูน้ำพลเทพ จ.ชัยนาท ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน จ.สุพรรณบุรี ให้ความช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับความเดือนร้อนภัยแล้งอยู่ขณะนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ชลประทานประตูระบายน้ำพลเทพ จ.ชัยนาท ได้ระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำปากคลอง มอ ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 3 เครื่องและติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเคลื่อนที่ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน 2 เครื่อง เครื่องสูบน้ำท่อขนาด 12 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง สามารถสูบน้ำส่งเข้าคลองได้ราว 15-18 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

                  ซึ่งราววันที่ 13 ส.ค.ชาวนาจะสามารถสูบน้ำเข้านาได้พร้อมกันโดยไม่ต้องจะคิวรอบเวรให้สูบ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาชาวนาแย่งน้ำกันเหมือนที่ผ่านมา แต่ช่วงนี้ชาวนาต้องงดสูบน้ำเข้านาก่อนถึงกำหนด เพื่อรอให้ปริมาณน้ำไปถึงช่วงปลายคลอง หรือถึงคลอง 20 อ.เมืองสุพรรณบุรี และให้มีปริมาณน้ำมากพอก่อน ชาวนาจะสามารถสูบได้พร้อมๆกับตลอดคลอง จากที่ชลประทานเร่งเครื่องสูบน้ำเข้าคลอง มอ.การเดินเครื่องสูบน้ำเข้าคลองอย่างต่อเนื่อง ทำให้เครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่องเสียหาย ไม่สามารถเดินเครื่องได้ ปริมาณน้ำในคลองจึงลดระดับลงไปบ้าง ปัจจุบันเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง


                ล่าสุดวันที่ 11 ส.ค.นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ประตูระบายน้ำพลเทพ จ.ชัยนาท เพื่อให้กำลังเจ้าหน้าที่ชลประทานที่ระดมกำลังเร่งทำงานแบบทั้งวันทั้งคืน และจะได้เร่งหาแนวทางแก้ไขซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ขัดข้อง พร้อมกับจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก เพื่อเร่งสูบน้ำเข้าคลอง มอ.ให้น้ำไปถึงช่วงปลายคลองตามกำหนดที่ได้แจ้งไว้กับชาวนา ขณะนี้ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำปากคลอง มอ.เพิ่มอีก 1 เครื่อง ซึ่งจะทำให้ภายในวันนี้จะสามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้เต็มกำลัง พร้อมกันนี้จะได้เดินเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ด้วยน้ำมันขนาด 12 นิ้ว เพิ่มอีกจำนวน 4 เครื่อง จากเดิมได้เดินเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ด้วยน้ำมัน ขนาด 12 นิ้วและ 18 นิ้ว รวม 8 เครื่อง และในวันที่ 12 ส.ค.จะนำเครื่องสูบน้ำด้วยน้ำมันขนาด 12 นิ้ว มาติดตั้งเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 เครื่อง จะสามารถสูบน้ำเข้าคลอง มอ.ได้ราว 15-18 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มเร่งช่วยเหลือชาวนาที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งต้องการน้ำใส่นาข้าวที่กำลังจะยืนต้นตายจำนวนมาก

                 ซึ่งที่ผ่านมามีชาวนาบางรายไม่ทำตามข้อตกลงกันไว้ได้ลักลอบสูบน้ำก่อน จึงอยากจะวอนให้ชาวนาช่วยทำตามกติกาข้อตกลงกันไว้ ชาวนาทุกรายจะได้มีน้ำสูบเข้านาได้พร้อม ๆ กัน ส่วนนาข้าวที่เสียหายไปแล้วทางจังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมรวมรวมรายละเอียดเพื่อประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยแล้ว เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไป ล่าสุดชาวนาได้เฮดีใจเนื่องจากมีฝนตกลงมาในพื้นที่ อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ อ.เมืองสุพรรณบุรี และ อู่ทอง ทำให้นาข้าวที่กำลังขาดน้ำ ได้รับน้ำฝนตกที่ลงมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งเบื้องต้น

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!