สุพรรณบุรี-ปิดโครงการอบรมผู้ตัดสินจักรยาน

สุพรรณบุรี-ปิดโครงการอบรมผู้ตัดสินจักรยาน

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-ธีรพร ชูก้าน-ธนกฤต แตงโสภา  

 ปิดโครงการอบรมผู้ตัดสินจักรยาน “The Basic National Track Commissaire Course 2019 Level 1”

             ที่ จ.สุพรรณบุรี พล.อ.เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาจักรยาน แห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานปิดโครงการอบรมผู้ตัดสินจักรยาน ประจำปี 2562 ประเภทลู่ ระดับ 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI)

            โดยเฉพาะรายการ “The Basic National Track Commissaire Course 2019 Level 1” ได้จัดขึ้นที่โรงแรมวาสิฏฐี จ.สุพรรณบุรี การอบรมในครั้งนี้ได้ มิสเตอร์ฟิล พอลลาร์ด วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม นำไปถ่ายทอดความรู้ และเทคนิค เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทลู่ให้ก้าวไกลได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!