สุพรรณบุรี-งานบรรหาร นิทรรศ

สุพรรณบุรี-งานบรรหาร นิทรรศ

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี-อาคม หลักคำ 

งานบรรหาร นิทรรศ ครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง แข่งขันฟุตซอล เซปักตะกร้อ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คนครู 98 คน สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 23 หน่วยงาน มีคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนอุดมศึกษานำนักเรียนชมนิทรรศการและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะในด้านต่างๆ ผู้บริหารของสหวิทยาเขต สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐมและพระนครศรีอยุธยา ตลอดทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สมาคมนักเรียนเก่าครู และผู้ปกครองของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ร่วมงาน ส่วนวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำแนวทางด้านอาชีพ ให้กับนักเรียน

         ไฮไลท์ ในงานเป็นกิจกรรมของพิธีกร นักเรียนกล่าวรายงานด้วยภาษาต่างประเทศ และการแสดง 3 ภาษา ในยุค AEC

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!