สิงห์บุรี-โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน

สิงห์บุรี-โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน

ภาพ/่ข่าว:จีรแมน ขำฉา

       โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน -วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสิงห์บุรี

       วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานวีชนค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจันโดยมี นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์ปุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย/ และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน/ เดิน -วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน /เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนที่ ประพฤติดี แต่มีฐานะยากจนด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาขั้นสูงสุด และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สนใจการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพที่ดี โดยเปิดรับสมัครนักวิ่ง และประชาชน ทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,000 คน แบ่งประเภทการวิ่ง เป็นประเภทฟันรัน 5 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร โดยกำหนดค่าสมัครคนละ 200 บาท ซึ่งมีผู้สมัครประเภท ฟันรัน 820 คน มินิมาราธอน 181 คน รวมทั้งสิ้น 1,001 คน

          การจัดกิจกรรมในวันนี้ จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับความอนุเคราะห์องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี/เป็นเจ้าภาพหลักดำเนินการโครงการร่วมกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี ทุกแห่ง ภาคประชาสังคม หอการค้าสภาอุตสาหกรรม ประธานโอทอปเทรดเดอร์จังหวัดสิงห์บุรี ธนาคารบริษัท ห้างร้าน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นผู้สนับสนุนเงินบริจาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!