สิงห์บุรี-เปิดนิทรรศการบทบาทไทยในการเป็นประธานอาเซียน

สิงห์บุรี-เปิดนิทรรศการบทบาทไทยในการเป็นประธานอาเซียน

ภาพ/ข่าว:จีรแมน ขำฉา

 เปิดนิทรรศการบทบาทไทยในการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 สร้างความตระหนักการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยสู่ประชาชน

            วันจันทร์ที่ 18 กุมพาพันธ์ 2562 นาย ณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการบทบาทไทยในการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นาย ศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธี นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้กับประชาชนทั่วไป มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทย ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ บทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 บทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน และบทบาทด้านการต่างประเทศของจังหวัดสิงห์บุรี ต่อประชาคมอาเซียน

               นาย ณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปี 2510 สำหรับในปี 2562 ไทยได้รับหน้าที่สำคัญอีกครั้งในการเป็นประธานอาเซียน ส่งผลให้จะมีการจัดประชุมความร่วมมืออาเซียนทุกระดับในประเทศไทยตลอดปีนี้กว่า 180 การประชุม ส่งผลดีต่อประเทศไทยโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจจากการที่จะมีคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาในไทยตลอดทั้งปี ซึ่งประชาชนชาวไทยต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือน และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียนที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งกับภูมิภาคนี้จากความร่วมมือทั้ง 3 เสาหลัก คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!