สิงห์บุรี-เดินหน้ากิจกรรมเลือกตั้งสมานฉันท์

สิงห์บุรี-เดินหน้ากิจกรรมเลือกตั้งสมานฉันท์

ภาพ/ข่าว:จีรแมน ขำฉา

กกต.สิงห์บุรี เดินหน้ากิจกรรมเลือกตั้งสมานฉันท์ สร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง

          วันที่ 13 ก.พ.2562 นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีการลงนามและให้คำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันของผู้สมัครการเลือกตั้ง ก่อนเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ อุทยานวีชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการตามโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน และ ผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 100 คน เข้ารับความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องวิธีระเบียบปฏิบัติในเรื่องการหาเสียงเลือกตั้ง อาทิ วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง การติดป้ายประกาศหาเสียง การทำบัญชีประเภทค่าใช้จ่ายในการหาเสียง ซึ่งจะต้องเน้นย้ำและทำความเข้าใจในวิธีระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องเคร่งครัด รวมทั้งทำความเข้าใจเรื่องบัตรเลือกตั้ง ที่ประชาชนอาจจะยังสับสนเรื่องบัตรเลือกตั้ง ซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะใช้บัตรใบเดียว ที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการหาเสียงช่วยทำความเข้าใจให้กับประชาชนอีกทาง โดยตลอดทั้งวันจะเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีมีผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 1เขต พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครจำนวน 23 พรรค

            ซึ่งการจัดโครงการการเลือกตั้งสมานฉันท์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้สนับสนุนผู้สมัครรวมถึงประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ให้ตระหนักถึงหลักการแข่งขันในระบอบประชาธิปไตย การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงและการเลือกตั้ง อีกทั้งเพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ สุจริตและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!