สิงห์บุรี-เข้าตรวจเยี่ยมในพื้นที่ กกต.

สิงห์บุรี-เข้าตรวจเยี่ยมในพื้นที่ กกต.

ภาพ/ข่าว:จีรแมน ขำฉา

วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 14.00 น.) นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ได้เข้าตรวจเยี่ยมในพื้นที่ กกต. จังหวัดสิงห์บุรี ณ ศาลากลาง (หลังเก่า) ชั้น 3 จากนั้น นางสาวพัชรี ผึ่งผดุง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้รายงานและชี้แจงผลการดำเนินงานการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 1 เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรีมี ส.ส.ได้เพียง 1 ท่าน
        เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (วันแรก) จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้ลงสมัครทั้งสิ้น 15 ท่าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
         ต่อมา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้ลงสมัครเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายวีระ วัฒนกุล พรรคประชานิยม และ นางสาวอรพินท์ สุดเอี่ยม พรรคประชาชนปฏิรูป
         ผู้ที่มาสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวชื่นชม นางสาวพัชรี ผึ่งผดุง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี เป็นอย่างมาก ที่ได้ให้การต้อนรับ ดูแลเป็นอย่างดี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!