สิงห์บุรี-สุดเจ๋งทุกเดือนส่งต่อนโยบายรัฐบาลมิได้ขาด

สิงห์บุรี-สุดเจ๋งทุกเดือนส่งต่อนโยบายรัฐบาลมิได้ขาด

ภาพ/ข่าว วิภาวัลย์ สุขดี

อ.เมืองสิงห์บุรีสุดเจ๋งทุกเดือนส่งต่อนโยบายรัฐบาลมิได้ขาด

           วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อแจ้งข้อสั่งการนโยบายรัฐบาล/จังหวัด ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อนำมาปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก่อนเข้าวาระการประชุม นายฉลวย ศาตร์ศิริ กำนันตำบลโพกรวม นำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติให้เกิดความสงบสันติและสามัคคี และมีพิธีประดับอินทนูพร้อมมอบหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ ตำบลต้นโพธิ์ จำนวน ๒ ราย หมู่ ๑ ตำบลบางกระบือ จำนวน ๑ ราย พร้อมทั้งแนะนำข้าราชการใหม่ ได้แก่ นางสาวปนัดนันท์ รัตนอักษรศิลป์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ตำรวจ,ปลัดอำเภอ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,ผรส.,สารวัตรกำนัน,แพทย์ประจำตำบล ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสิงห์บุรี ชั้น ๒ จังหวัดสิงห์บุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!