สิงห์บุรี-ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน

สิงห์บุรี-ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน

ภาพ/ข่าว:จีรแมน ขำฉา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี

         วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี ดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอพรหมบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ให้การต้อนรับและชี้แจงในที่ประชุม เนื่องจากหมู่ 6 มีประปาหมู่บ้านใช้แล้ว แต่มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหมู่ที่ 2 ไม่มีประปาใช้ในหมู่บ้าน จึงได้ไปอาศัยใช้น้ำประปาจากหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำเชี่ยว ทำให้เกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค บางครั้งน้ำมีตะกอน ไม่สะอาด น้ำไหลไม่แรง ทางเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยวเห็นความสำคัญของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ทำรายละเอียดประมาณราคา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ทำให้ประชาชนสามารถใช้น้ำร่วมกัน 4 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวนผู้ใช้น้ำประมาณ 274 ครัวเรือน และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้และมีความเข้าใจในเรื่องการใช้งบประมาณของรัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้เชิญสื่อมวลชน วิทยุชุมชนในจังหวัดสิงห์บุรี ติดตามรับฟังข้อมูลเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และช่วยขยายผลต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!