สิงห์บุรี-ต้อนรับศึกษาธิการคนใหม่

สิงห์บุรี-ต้อนรับศึกษาธิการคนใหม่

ภาพ/ข่าว:จีรแมน ขำฉา

คณะผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีคนใหม่

          วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพวัน อาคาร ICT โรงเรียนสิงห์บุรี คณะผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจังหวัดสิงห์บุรีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสการย้ายมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีคนใหม่ นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายชาลี ตั้งจีวรวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.สิงห์บุรี กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแด่ท่านสู่บ้านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และดร.สุเมธี จัทร์หอม อดีตศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ผอ.สกสค.จังหวัดสิงห์บุรีแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี แล้วศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เป็นนิมิตรหมายที่ดีในการเริ่มทำงานร่วมกัน

            นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เกิด 19 มีนาคม 2505 จบปริญญาตรี คบ.วิทยาศาตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูกำแพงเพชร จำหวัดกำแพงเพชร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณโลก และปริญญาโท กศ.ม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประสบการณ์ทำงานเคยเป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จังหวัดพิจิตร และรองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ปัจจุบันเข้ารับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!