สิงห์บุรี-จัดหางาน ลงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สิงห์บุรี-จัดหางาน ลงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ภาพ/ข่าว:จีรแมน ขำฉา

จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กลุ่มดอกไม้งาม อบต.พระงาม

         วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นางณัชชารีย์ ศิรกิตติวรพงษ์ จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพ “กลุ่มดอกไม้งาม” ชมรมผู้สูงอายุ อบต.พระงาม เพื่อเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ จากภูมิปัญญา ผู้สูงอายุ หลังจากกลุ่มได้เข้ารับการอบรมความรู้โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมต่างๆ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ หลักสูตร “การทอพรมเช็ดเท้า”, หลักสูตร “การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น”, กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ทำให้ปัจจุบัน ผู้สูงอายุ “กลุ่มดอกไม้งาม” นำโดย นางนวลอนงค์ นวมถนอม อายุ 75 ปี ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ นำไปต่อยอด สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้อย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาออกมาหลากหลาย ได้แก่ ดอกไม้จากใบเตย, ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น, ดอกไม้จันทน์, ช่อดอกไม้ธนบัตร, ทอพรมเช็ดเท้า และ วุ้นดอกไม้แฟนซี กลุ่มดอกไม้งาม ชมรมผู้สูงอายุ อบต.พระงาม ยังมีความเข้มแข็ง สามารถยืนได้ด้วยตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี คอยเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเป็นระยะๆ จนสามารถพัฒนากลายเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน รองรับการศึกษาดูงานจากหน่วยงานหลายแห่ง เช่น กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี , สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก, สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี, สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ และกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน เป็นต้น

        ที่ตั้งของกลุ่มดอกไม้ อยู่ที่วัดประสาท ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีพระครูศรีพรหมาภิวัฒน์ (พระมหาประเวช โชติวัฒโน) ให้การสนับสนุนสถานที่ เรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการระหว่างชุมชน วัด และหน่วยงานภาครัฐ เป็นการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
        โครงการลักษณะนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุมีความรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นอาชีพ มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว และที่สำคัญสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนให้ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี มีอาชีพ มีรายได้ ไม่ยากจน อย่างยั่งยืน
ติดต่อ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 03 6507 202 – 3
Line : jobsing facebook : สนง. จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!