สิงห์บุรี-จัดพิธีฉลองเปรียญธรรม ครั้งที่ 21

สิงห์บุรี-จัดพิธีฉลองเปรียญธรรม ครั้งที่ 21

ภาพ/ข่าว:จิระแมน​ ขำฉา

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีฉลองเปรียญธรรม ครั้งที่ 21

      วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ มณฑลพิธีวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ หนตะวันออก เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และผ้าไตรจีวร แก่พระภิกษุสามเณร ผู้สอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้ จำนวน 34 รูป โดยมีพระเทพปริยัติสุธี เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์ เข้าถวายสักการะ และนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ถวายสักการะและพระศรีปริยัตโยดม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร กล่าวถวายรายงาน พอสังเขปว่า พระครูอนุกูลวิระกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้สืบสานปณิธานอันแน่วแน่ ได้บริหารจัดการการศึกษานักธรรมบาลีอย่างเข้มแข็ง จนมีผู้สอบได้เป็นจำนวนมาก มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู พระภิกษุสามเณร ผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ในปีพุทธศักราช 2562 คณะสงฆ์วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารและสาธุชนทั้งหลาย ร่วมกันจัดงานฉลองเปรียญธรรมประจำปีขึ้น นับเป็นปีที่ 21 ของการจัดงานพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและอันเป็นรากแก้วแห่งพระศาสนา สร้างฉันทะในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนธรรมและบาลีแก่พระภิกษุสามเณร เป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านในปีการศึกษาที่ผ่านมา ดำรงมั่นแห่งพระพุทธศาสนา


      ในปีนี้การศึกษานี้ทางคณะกรรมการผู้บริหารทุนได้มีมติแจกทุนให้กำลังใจแก่ผู้สอบบาลีทุกชั้นประโยคในเขตจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักศาสนศึกษาอื่น มีผู้เข้ารับทุนรวมทั้งสิ้น 28 รูป ได้รับความอุปถัมภ์จากผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 554,875 บาท โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนส่งเสริมการศึกษาแผนกพระปริยัติธรรมและแผนกธรรมและบาลี วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เนื่องจาก​วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด​ พระเทพปริยัติ​สุธี​ เจ้าอาวาส​วัดพระนอนจักรสีห์​ ได้มีพระผู้ใหญ่​ และญาติโยม​มาร่วมแสดงมุทิตา​จิตเป็น​จำนวนมาก


สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!