สิงห์บุรี-จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

สิงห์บุรี-จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว:จีรแมน ขำฉา

จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 เชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัด

          วันที่ (26 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี นาย ณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ไทย รวมทั้งสร้างความเป็นเอกภาพ ความสามัคคี ในมวลสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี และเพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ในจังหวัด สู่สาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน

          วันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2458 นโยบายแห่งรัฐเห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์ เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจน โดยเฉพาะเกษตรกร ซึ่งพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ ”

           สำหรับงานวันสหกรณ์แห่งชาติที่จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย กิจรรมโดยภายในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีวางพานพุ่มสักการะ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย อ่านสารนายกรัฐมนตรี อ่านคำสดุดี พระบิดาสหกรณ์ไทย และมอบเกียรติบัตร แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร บุคคลดีเด่นระดับจังหวัด และจัดนิทรรศการ การออกร้านโดยร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด โดยมีบุคลากรของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!