สิงห์บุรี-จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อม และสร้างเก็บกักน้ำ เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

สิงห์บุรี-จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อม และสร้างเก็บกักน้ำ เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

ภาพ/ข่าว:จีรแมน ขำฉา

          อบต.ท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อม และสร้างเก็บกักน้ำ เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

             วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอค่ายบางระจัน มอบหมายให้ นายแสน สุรวิญญูวร ปลัดอาวุโสอำเภอค่ายบางระจัน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อม และสร้างเก็บกักน้ำประจำปี 2563 โดยมี นายแกล้วกล้า อ่ำรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทานและมวลชน ร่วมทำความสะอาดภาชนะโอ่งเก็บน้ำและเติมน้ำสะอาดใส่ในภาชนะ ให้แก่ครัวเรือนที่สำรวจที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 5 หลังคาเรือน และเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับให้ความรู้กับประชาชนให้มีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการใช้น้ำอย่างประหยัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้รับการประสานจากอำเภอค่ายบางระจันว่าเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอค่ายบางระจัน นำร่อง ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกด้านการใช้น้ำอย่างประหยัด รวมถึงบูรณราการหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมสำรวจทำความสะอาด ปรับปรุง ซ่อมแซมและจัดหาภาชนะเก็บน้ำเพิ่มเติมจะได้มีน้ำสำรองไว้ใช้ในยามขาดแคลน


              ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 เห็นชอบให้วันที่ 7-14 มกราคม ของทุกปีเป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำในการสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอแลเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัดนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยดูแล รักษา ซ่อมสร้างภาชนะเก็บน้ำให้ถูกสุขลักษณะซึ่งจะช่วยป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในฤดูแล้งอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!