สระแก้ว-เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งภาษาจีน และอังกฤษ ทุกวัน จากครูอาสานานาชาติ

สระแก้ว-เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งภาษาจีน และอังกฤษ ทุกวัน จากครูอาสานานาชาติ

ภาพ/ข่าว:สวาท เกตุงาม

        เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งภาษาจีน และอังกฤษ ทุกวัน จากครูอาสานานาชาติ

          การศึกษาไทย ด้านภาษาต่างประเทศ ยังไม่ไปถึงไหน และถูกจัดอันดับอยู่ท้าย ๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียน อาจเป็นเพราะตั้งแต่อดีต ถูกสอนด้านไวยากรณ์ แต่ไม่เคยสอนให้พูดเป็น ประกอบกับ คนไทยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน เมื่อเรียนมาแล้วไม่ได้ใช้ย่อมลืมเป็นธรรมดา นอกจากบางคนบางอาชีพที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำก็สามารถสื่อสารได้เป็นปกติ ในปัจจุบัน ภาษาจีน เป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีบทบาท กับคนทั่วโลก ประกอบกับคนจีนมีมากค่อนโลก และมีการสื่อสารกันทั่วไป เช่นเดียวภาษาอังกฤษด้วย

           เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล การสื่อสารที่ไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ จึงมีความจำเป็น หากสามารถพูดสื่อสารได้ หากพูดได้หลายภาษา ก็จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบ ทั้งด้านอาชีพ การงาน ดังนั้น เพื่อให้การสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ ทางโรงเรียน คลองยางนุสรณ์ บ้านคลองยาง ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง
           นายวิชัย นนทการ ผอ.โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ บ้านคลองยาง ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว กล่าวว่า โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ มีครูอาสาสมัครนานาชาติ อาสาเข้ามาสอนนักเรียน จากประเทศจีน และอาสาสมัครจากกลุ่มประเทศยุโรป และอเมริกา นักเรียนจึงได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จากเจ้าของภาษา ในขณะเดียวกัน ครูอาสาสมัครเหล่านี้ มีความต้องการสอนภาษาให้กับ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปด้วย และเพื่อสนองความต้องการของครูอาสาสมัคร และสร้างความรู้ในด้านสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน โรงเรียนจึงเปิดสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ฟรี จึงเชิญชวน ผู้ที่สนใจ เข้าเรียน ทุกวันอาทิตย์ ตั้งเวลา 09.00 -12.00 น.โดยเปิดสอนวันที่ 12 มกราคม 2563 เป็นวันแรก มีผู้เข้าเรียนกว่า 30 คน มีทั้งเด็กนักเรียน ครู อาจารย์ พยาบาล บรรยากาศสนุกสนานเรียนเป็นกันเอง เชิญมาเรียนรู้ร่วมกัน เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กับครูอาสานานาชาติ

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!