สระแก้ว-เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

สระแก้ว-เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ภาพ/ข่าว:ยุทธนา พึ่งน้อย 

จัดโครงการคลินิกเคลื่อนที่บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

         วันที่(7 ก.พ.) ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน หมู่ 10 ตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่พร้อมมอบพันธุ์ไม้และพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือของงานวิจัย พัฒนา และงานบริการวิชาการเกษตร ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นกลไกของชุมชนในการรณรงค์ฟื้นฟูเกษตรกรและแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปกิจกรรมให้บริการคลินิกเคลื่อนที่

          นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่าง นักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำ กฎหมาย พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตร.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!