สระแก้ว-รมช.ศึกษาธิการลงพื้นที่ มอบนโยบาย สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

สระแก้ว-รมช.ศึกษาธิการลงพื้นที่ มอบนโยบาย สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ภาพ/ข่าว:สวาท เกตุงาม
ขอบคุณภาพ:ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์

      รมช.ศึกษาธิการลงพื้นที่สระแก้ว มอบนโยบาย สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

       เมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2563 ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยในช่วงเช้าได้พบปะบุคลากร เยี่ยมชมชมแปลงผัก โรงเห็ด ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว จากนั้นตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ปลูกต้นไม้ เยี่ยมชมนิทรรศการ STEM ศึกษาด้านอาชีพ นิทรรศการเคลื่อนที่วิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน กศน.นิทรรศการของโรงเรียนภาคเอกชน 4 แห่ง การแสดงวิทยาศาสตร์นิทรรศการ กศน.WOW 6G โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ให้การต้อนรับ


        ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษาที่อยู่นอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไป ให้สามารถเกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่ประชาชนสามารถเข้ารับการบริการได้ตามความต้องการ และความพร้อมของตนเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี และยังได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย กับสำนักงาน กศน. และสถานศึกษาในสังกัด กศน.ในพื้นที่ ที่สำคัญคือ การประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับต่าง ๆ เพื่อร่วมกิจกรรม รวมถึงการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเท และเสียสละการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมที่มีความสามารถหลากหลาย การพัฒนาประชาชนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาครู การพัฒนาเด็กนักเรียน ในด้านการเรียน การสอน เพื่อรองรับ EEC การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด 24 ชั่วโมง และนโยบาย 6G เพื่อให้การเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!