สระแก้ว-พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

สระแก้ว-พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

ภาพ/ข่าว:ยุทธนา พึ่งน้อย

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสระแก้วร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

               วันที่ (19 ก.พ.) ที่ศาลาการเปรียญวัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสระแก้ว ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เพื่อร่วมกันน้อมจิตทำความดีทั้งกาย วาจา ใจ เนื่องในวันมาฆบูชา

             สำหรับวันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3


              ดังนั้น จึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ดังนั้น ในวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนชาวไทยจึงนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่นๆ เช่น ไปวัดรับศีล งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ถวายสังฆทาน ปล่อยนกปล่อยปลา ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมเวียนเทียนในตอนเย็นและค่ำเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!