สระแก้ว-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล

สระแก้ว-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล

ภาพ/ข่าว:สวาท เกตุงาม

 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล

         เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุม โรงพยาบาลวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นายแพทย์ สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร เปิดพิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องการสมัครเรียน พยาบาลวิชาชีพ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล จากโรงเรียนวัฒนานคร โรงเรียนร่มเกล้าฯ และโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา จำนวน ทั้งสิ้น 34 คน
          ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่ต้องการสมัครเรียนต่อ ด้านวิชาชีพพยาบาล ได้เรียนรู้ การทำหน้าที่เป็นพยาบาล ในเบื้องต้นว่า มีความเหมาะสมกับตนเองหรือไม่เพียงใด เป็นค้นหาด้านอาชีพที่เหมาะกับตนเอง มิใช่เรียนตามที่พ่อแม่ต้องการ หรือเลือกเรียนตามเพื่อน แต่ตนเองไม่เคยชอบเลย ดังนั้น การที่จะเลือกเรียนต่อด้านอาชีพพยาบาล ต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพพยาบาล ชอบที่จะช่วยเหลือคน ให้รอดพ้นจากความเจ็บป่วยหรือตาย การเป็นพยาบาลไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งหรือไม่เก่ง แต่เรียนจบมาแล้วดูแลคนไข้ดี มีความรับผิดชอบ สำคัญกว่าอย่างอื่น

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!