สระบุรี-โครงการ เลี้ยงไก่ไข่เพื่อจำหน่ายมุ่งยกระดับสู่คุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน

สระบุรี-โครงการ เลี้ยงไก่ไข่เพื่อจำหน่ายมุ่งยกระดับสู่คุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว:สมภพ พิมมะศร

โครงการ เลี้ยงไก่ไข่เพื่อจำหน่ายมุ่งยกระดับสู่คุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน

            วันที่ 8 พ.ย.2562 นาย พีรพล ตัณฑะโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการยกระดับสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน ตามโครงการเลี้ยงไข่ไก่เพื่อจำหน่ายสร้างอาชีพให้คนพิการ สนับสนุนโดยกลุ่มเซ็นทรัล กรุ๊ป สานต่อโครงการเซ็นทรัล มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทยทั่วทุกภูมิภาค และให้ความสำคัญแก่คนพิการ พร้อมจะสนับสนุนอาชีพให้คนพิการมีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว กลุ่มเซ็นทรัลได้ให้การสนับสนุน สมาคมคนพิการ จ.สระบุรี ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไข่ไก่จำนวน 55 โรง พร้อมไก่พันธุ์ไข่ 5,500 ตัว


            โดยมี ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคนในสังคม โดยเฉพาะกับคนพิการซึ่งเป็นกลุ่มที่บริษัทฯเล็งเห็นว่าไม่ใช่ภาระของสังคม แต่เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศ กลุ่มเซ็นทรัลมีความยินดี ที่เข้ามามีส่วนสนับสนุน สมาคมคนพิการของจังหวัดสระบุรี ผ่านการส่งเสริมประกอบอาชีพคนพิการ มาตรา 35 ได้สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่จำนวน 55 โรงเรือน ให้แก่คนพิการ 55 คน ได้มีอาชีพให้คนพิการตะหนักถึงค่าของตนเอง เพื่อมีรายได้เลี้ยงครอบครัว กลุ่มเซ็นทรัล ยังสนับสนุนให้ความรู้ผ่านการอบรมเรื่องการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และเรื่องรายรับรายจ่าย พร้อมสนับสนุนในพื้นที่ตลาดจริงใจ ในศูนย์การค้าโรบินสันสระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายอีกที่หนึ่ง และยังสนับสนุนช่วยสร้างงานให้กับคนพิการถึง 765 คน สร้างรายได้ที่มั่นคงเฉลี่ยกว่า 180,000 บาทต่อคนต่อปี และยังมีการสนับสนุนภายในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้มีคนพิการจำนวน 90 คน สามารถประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน จะมุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพ และให้เท่าเทียมกับทุกคนในสังคม โดยเฉพาะคนพิการจังหวัดสระบุรีต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!