สระบุรี-ดำเนินงานโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562

สระบุรี-ดำเนินงานโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว:สมภพ พิมมะศร

ดำเนินงานโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562

          วันที่ 24 ก.พ 62 นาย ชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยนาย ปรีชา ทองคำ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี และ พ.อ.อภิชัย วิไลเนตร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562 ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี ณ ที่ รานพื้นแข็งอเนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 18 จ.สระบุรี
          จาการที่กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของมูลนิธิ สมาคม องค์การสาธารณกุศลด้านการกู้ภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความสามัคคี ความปรองดองสมาฉันท์ และสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล ในการจัดการบริหารความเสี่ยงจากภัยภัยพิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม ถือเป็นการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมสามารถจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง

          อีกทั้ง ได้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการจัดโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และภาคีเครือข่าย เพื่อให้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือในทุกระดับของประเทศ
          ในวันนี้ได้มีการสาทิตว่ามีเหตุรถบรรทุกก๊าซ ยางระเบิดเสียงดังสนั่นและเกิดเหตุไฟลุกไหม้เนื่องจากก๊าซรั่วไหลจนหมดถัง เกิดไฟไหม้รถยนต์ส่วนบุคคล 1 คัน และยังมีรถประสบเหตุอีกหลายคัน เช่น รถเก๋งส่วนบุคคล 1คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน และรถตู้อีก 1 คัน มีรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองสระบุรี มาดับเพลิงในที่เกิดเหตุในครั้งนี้ และมีผู้บาดเจ็บ 14 คน เสียชีวิต 2 คน ได้นำส่งโรงพยาบาลสระบุรีและ รพ. ค่ายอดิศร เกษมราฎษร เพื่อรักษาตัวต่อไป..

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!