สระบุรี-จัดวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

สระบุรี-จัดวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว:สมภพ พิมมะศร  

จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระเจ้าวรวงษ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

         วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี นำโดย นาย อุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ได้จัดงานยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจัดให้มีพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระเจ้าวรวงษ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ทั้งนี้โดยมี นาย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มาเป็นประธานในพิธี กล่าวคำสดุดี พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ห้องประชุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด อ.เมือง จ.สระบุรี

           นาย อุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีจะเป็นวันที่ชาวสหกรณ์รวมใจกันน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่ทรงเป็นผู้ริเริ่ม ทดลองจัดตั้งสหกรณ์ชื่อ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 พร้อมทรงส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ขยายอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ไปทั่วประเทศยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ทั่วไป ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น อันเป็นผลดีต่อความเจริญของบ้านเมือง ประเทศชาติสืบมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี จึงน้อมรำลึกพร้อมจัดให้มีพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะ พระเจ้าวรวงษ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์


          พร้อมวันนี้ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี ยังได้ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จัดให้มีกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์และเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความสามัคคีของบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ เริ่มตั้งแต่ พิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระจ้าวรวงษ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ การมอบรางวัลสหกรณ์ และกลุ่มสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี และงานเลี้ยงสังสรรค์ สานสัมพันธ์สหกรณ์ ซึ่งจะมีสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน โดยงานจะจัดที่ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ในวันนี้

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!