สมุทรสาคร-จัดสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

สมุทรสาคร-จัดสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

ภาพ/ข่าว:ทรงพล/วีระเดช

กกต.สมุทรสาคร จัดสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง

        วันที่ 8กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัล เพลส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง โดยมี นายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักการเมืองทุกระดับ ตัวแทนพรรคการเมือง ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วม

         นายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นทางในการ กำกับ กติกาของการคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่บริหารประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ การเปิดเผยนโยบายสาธารณะ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองโดยเปิดเผยและ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การเมืองมีการทุจริตลดลงอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำกิจกรรมการสัมมนาและเผยแพร่ ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมืองขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้ประชาชนได้รับทราบและ สามารถตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต่อไปได้

          โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ กฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และหัวข้อการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!