สมุทรสาคร-จัดพิธี​ทำบุญ​ตักบาตร​ เวียนเทียน

สมุทรสาคร-จัดพิธี​ทำบุญ​ตักบาตร​ เวียนเทียน

ภาพ/ข่าว:วีระเดช​ เกิงฝาก/ทรงพล ชีวสถาพรชัย

พุทธมณฑลสมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

         วันที่​ 15 กรกฎาคม​2562​ ​ที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด​ จันทมฤกผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562​ มีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

         วัตถุประสงค์​ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี​อันดีงาม ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต


          วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 นับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา ดังนั้น ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันเริ่มต้นที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องอธิษฐานจำพรรษาอยู่กับที่ ไม่เที่ยวจาริกไปยังที่ต่างๆ เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี ซึ่งการให้จำพรรษาในสมัยพุทธกาล ก็เพื่อป้องกันมิให้พระสงฆ์ไปเหยียบย่ำข้าว และพืชผลของชาวบ้านเสียหาย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!