สตูล-ม.ราชภัฏสงขลา พบผู้ว่าฯเสนอ ทุ่งใหญ่สารภี โมเดล ศูนย์ฝึกการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

สตูล-ม.ราชภัฏสงขลา พบผู้ว่าฯเสนอ ทุ่งใหญ่สารภี โมเดล ศูนย์ฝึกการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

ภาพ/ข่าว:ชิดชนก​ พุดทอง

       รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูลพบผู้ว่าฯเสนอ ทุ่งใหญ่สารภี โมเดล ศูนย์ฝึกการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

        วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสตูล และดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำทีมคณาจารย์ เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพระบรมราโชบาย แก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดสตูล และเสนอแผนโครงการในปี 2563 โดยมุ่งเน้นพื้นที่เป้าหมายที่ อำเภอละงูและอำเภอควนกาหลง เพื่อแก้ปัญหาความยากจน อีกทั้งได้เสนอ ทุ่งใหญ่สารภี โมเดล ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนวิทยาเขตสตูลให้เป็นให้มหาวิทยาลัยของคนสตูล ที่สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูลอย่างแท้จริงและเป็นรูปธร

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!