ศาลปกครองเชิญสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว”การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง”

ศาลปกครองเชิญสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว”การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง”

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

    ศาลปกครองขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจหลักการสำคัญของ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง : ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท”
     ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้นบี 1 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานการแถลงข่าว และมีนายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการยกร่างอนุบัญญัติและเตรียมความพร้อมศาลปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นผู้ชี้แจง ทำความเข้าใจ และการตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับหลักการสำคัญของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. 2562

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!