ศรีสะเกษ-บริษัทศิลามาทวีเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562

ศรีสะเกษ-บริษัทศิลามาทวีเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข 

       บริษัทศิลามาทวีเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริษัท ศิลามาทวี จำกัด เลขที่ 181 หมู่ 8 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายสมพจน์ ขอมปรางค์ กรรมการ บริษัท ศิลามาทวี จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยบริษัท ศิลามาทวี จำกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงโม่หินจำหน่ายหิน ได้กำหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 ขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมครัวฟ้าหลังฝน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2562 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมสำเนารายงานการประชุม
         กรรมการ บริษัท ศิลามาทวี จำกัด เปิดเผยต่อไปว่า วาระที่ 2 เรื่องพิจารณา การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ บริคณฑ์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) และวาระที่ 3 เรื่องอื่น (ถ้ามี) ดังนั้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิลามาทวี จำกัดทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!