ศรีสะเกษ-คณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ตรวจเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชน

ศรีสะเกษ-คณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ตรวจเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชน

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข 

คณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค 10 (ธ.)ชมเชยพระครูโกศลสิกขกิจจัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้ สนับสนุนด้านการศึกษาและเชื่อมสัมพันธไมตรี 2 ชาติไทย – กัมพูชาโดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนา

          เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระพรหมวิสุทธาจารย์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 11 (ธ.) ประธานผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ภาค 10 (ธ.) ได้มอบหมายให้ พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธ.) เป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค 10 (ธ.) นำคณะไปตรวจเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่วัดไพรพัฒนาและวัดต่าง ๆ อีก 5 วัดในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ โดยมี พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) พร้อมด้วย พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายธรรมยุติของ จ.ศรีสะเกษ ถวายการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง และนำเยี่ยมชมวัดไพรพัฒนา
          พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.)และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวถวายรายงานว่า วัดไพรพัฒนา เป็นวัดที่ตั้งขึ้นโดยการร่วมใจกันของประชาชนชาวบ้านไพรพัฒนาร่วมกับพุทธศาสนิกชนที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่สรวง โดยปัจจุบันมีการสร้างมณฑปตามแบบอารยะธรรมขอมโบราณเพื่อเป็นที่ตั้งสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สรวง ซึ่งได้ละสังขารไปนานกว่า 17 ปี แล้ว เพื่อให้บรรดาพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการดำเนินการของวัดไพรพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การให้ความช่วยเหลือชาวบ้านไพรพัฒนาในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ การสร้างบ้านให้ชาวบ้านที่ยากไร้ การมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับ ร.ร.ประถมศึกษา การมอบรถจักรยานให้แก่ น.ร.ได้ใช้ในการเดินทางไปเรียนหนังสือ การไถ่ชีวิตโค – กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรี 2 ชาติไทย – กัมพูชาโดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนา เช่น การตักบาตรพระ 2 แผ่นดิน การจัดงานวิสาขบูชาอาเซี่ยน และการทอดผ้าป่าสามัคคี 2 แผ่นดิน รวมทั้งได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา
          พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธ.) ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค 10 (ธ.) กล่าวว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค 10 (ธรรมยุต) จำนวน 15 รูป และให้ออกตรวจการณ์คณะสงฆ์ เพื่อเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ก่อนสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี โดยได้ทำการออกตรวจการณ์คณะสงฆ์ในเขตพื้นที่ จ.อุบลราชธานีและ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งจากการที่ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินการของพระครูโกศลสิกขกิจแล้ว ขอชมเชยว่า สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้และเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทย – กัมพูชา โดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดียิ่ง นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่วัดอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้าน
          ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า จากนั้น คณะกรรมการตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค 10 ได้ออกเดินทางไปตรวจเยี่ยมวัดป่าดำรงพุทธธรรม อ.กันทรลักษ์ วัดป่าหนองหว้า อ.เบญจลักษณ์ วัดป่าโนนใหญ่ อ.เบญจลักษ์ วัดป่าทุ่งรวงทอง อ.โนนคูณ และที่พักสงฆ์ป่าบ้านไร่เอราวัณ อ.น้ำเกลี้ยง เพื่อเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชนต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!