ลพบุรี-อวดศักยภาพความพร้อม 34 หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอป

ลพบุรี-อวดศักยภาพความพร้อม 34 หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอป

ภาพ/ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

จังหวัดลพบุรี อวดศักยภาพ ประกาศความพร้อมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวที่ดีที่สุด 34 หมู่บ้าน จัดประกวดคลิปวีดีโอ เฟ้นนักเล่าเรื่องดีเด่นของชุมชนท่องเที่ยว OTOP อวดเสน่ห์ของชุมชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับชุมชน(คลิป)

       ที่ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดลพบุรี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลพบุรีทั้ง 34 หมู่บ้าน ได้ประกาศความพร้อมอวดศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ดึงปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้านท้องถิ่นบอกเล่าเรื่องรวมประเพณีวัฒนธรรมชุมชน โชว์สินค้าเอกลักษณ์ท้องถิ่น ชวนชิมสำหรับอาหารพื้นบ้าน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวน่าไปถ่ายทอดผ่านวีดีโอคลิป พร้อมจัดประกวดเพื่อเฟ้นหานักเล่าดีเด่นอวดเสน่ห์ชุมชนทูปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีเที่ยวได้ตลอดทั้งปีหวังดึงนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้ามาเยือนและอุดหนุนสินค้าจังหวัดลพบุรี สร้างรายได้สู่คนท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งเข้มแข็ง

        นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รอง ผวจ. ลพบุรี ได้กล่าวถึงการดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลพบุรีว่า จังหวัดได้ดำเนินการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรับบาล จำนวน 34 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพ มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว การปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม รวมทั้งพัฒนาสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่ชื่นชอบ เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยวให้สามารถบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
         รอง ผวจ.ลพบุรียังกล่าวอีกว่า อีกทั้งยังเป็นการประกาศความพร้อม และเน้นเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 34 หมู่บ้านให้เป็นที่ประจักษ์ออกสู่สายตาคนทั่วไป สร้างการรับรู้ในวงการ จึงได้มีการประกวด “นักเล่าเรื่องชุมชน” โดยการนำวีดีดีโอคลิปทั้ง 34 หมู่บ้าน ที่ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวโดยชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านรวมทั้งชาวบ้านท้องถิ่น เล่าบอกเอกลักษณ์ความโดดเด่นของแต่ละหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหารการกิน สินค้าเลื่องชื่อ ร้องเรียงผนวกเข้ากับแหล่งชุมชนท่องเที่ยว เติมเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้หลงใหล และไม่พลาดที่จะแวะมาเยี่ยมเยือนจังหวัดลพบุรี
          ด้านนายวินัย พันธุ์อยู่ หัวหน้าพัฒนาการจังหวัดลพบุรี กล่าวเสริมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอเรื่องเล่าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อ เฟ้นหานักเล่าเรื่องชุมชนที่โดดเด่นที่สุด จึงได้ทำการคัดเลือกวีดีโอคลิปที่ 34 หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี จังหวัดลพบุรี ส่งเข้ามาประกวด โดยใช้หลักการตัดสิน 5 ด้าน ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการเล่าเรื่อง การใช้ภาษา การแต่งกายและอุปกรณ์การนำเสนอ การให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม และการรักษาเวลาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ผ่านคะแนนโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา นำโดย นายผดุงศักดิ หาญปรีชาสวัสดิ์ รอง ผวจ.ลพบุรี หน.ส่วนราชการต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชน และบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวต่างๆเข้าร่วมในการตัดสินในครั้งนี้

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!