ลพบุรี-ซ้อมการแสดงประวัติศาสตร์

ลพบุรี-ซ้อมการแสดงประวัติศาสตร์

ภาพ/ข่าว กฤษณ์ สนใจ

 ซ้อมการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์(คลิป)

        ณ.พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ต.ท่าหิน อ.เมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมาหากษัตราธิราชผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นกษัตริย์พระองค์เดียว ที่ประทับจังหวัดลพบุรียาวนานกว่ากษัตริย์พระองค์ใด ตลอดรัชสมัยของพระองค์พระองค์ท่านได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การติดต่อค้าขาย และสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ นำวิทยาการใหม่ๆ จากยุโรปเข้ามาพัฒนาการประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านดาราศาสตร์ ด้านวิศวกรรม การชลประทาน การทหาร การทูต อันนำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศไทยหลากหลาย ซึ่งถือเป็นยุคทองของกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย


        จังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ในการเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ไทยให้พี่น้องประชาชนทราบ รวมถึงได้ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี ทำให้พี่น้องประชาชนในหลายจังหวัด รวมถึงชาวต่างชาติ ได้รู้จักจังหวัดลพบุรี ในงานย้อนอดีตการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รุ่งเรือง ปฐพี ราชธานี พระนารายณ์อันยิ่งใหญ่ของเมืองลพบุรีได้ร่วมกันซักซ้อม เตรียมความพร้อม ในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ยิ่งใหญ่อลังการเช่นทุกปีที่ผ่านมา

         ทั้งนี้จังหวัดลพบุรี จึงขอเชิญชวน ประชาชน นักท่องเที่ยวนุ่งโจมห่มสไบ แต่งไทยเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ตลอดระยะเวลา 10 วัน 10 คืน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงส่งเสริมให้จังหวัดลพบุรี เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม การศาสนา การทูต ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี ซึ่งงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 จะมีขึ้นตั้งแต่ วันที่ 8-17 ก.พ.62

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!