ร้อยเอ็ด-PEA สานฝัน ปันสุข สู่ชุมชน ณ วัดบูรพาภิราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-PEA สานฝัน ปันสุข สู่ชุมชน ณ วัดบูรพาภิราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน/อำนวย ระดาบุตร/ส.ปชส.ร้อยเอ็อ

PEA สานฝัน ปันสุข สู่ชุมชน ณ วัดบูรพาภิราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “PEA สานฝัน ปันสุข สู่ชุมชน ประจำปี 2562” ณ วัดบูรพาภิราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
       ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน  เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง PEA กับชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนและเยาวชน ประชาชนตระหนักรับรู้การดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย สนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ และในวันนี้ PEA จัดกิจกรรม “PEA สานฝัน ปันสุข สู่ชุมชน” มีกิจกรรมส่งมอบโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สร้างคุณประโยชน์หรือผ่านการอบรมจาก PEA โดยมีพิธีส่งมอบ 8 โครงการ ดังนี้

1. โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย
2. โครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA
3. โครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน
4. โครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน (สนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)
5. โครงการ PEA ช่วยภัยแล้งด้วยพลังงานทดแทนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
6. โครงการจิตอาสา PEA (ปลูกหญ้าแฝก กำแพงดินธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา)
7. โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
8. โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ
– กิจกรรมทำความดีสร้างจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม
– กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน
– นิทรรศการแสดงผลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ความรู้เสมือนจริง
– กิจกรรมปลูกรักษ์โลก
         PEA ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับภารกิจหลักการให้บริการพลังงานไฟฟ้า สร้างประโยชน์ให้ชุมชนและภาคีเครือข่าย หลายโครงการ อาทิ โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้าและส่งเสริมพลังงานทดแทนให้วิสาหกิจชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!