ร้อยเอ็ด-แถลงข่าวการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด

ร้อยเอ็ด-แถลงข่าวการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน-ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

 จัดแถลงข่าว การจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 สร้างการรับรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ เสริมสร้างความรักความสามัคคี และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

                เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ที่ลานพระพุทธโคดมเกาะกลางบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พลตำรวจตรี สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นางกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว
               รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวร้อยเอ็ด และสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก
               กิจกรรมการแถลงข่าวเป็นการแถลงข่าวแบบเคลื่อนไหวมีชีวิต ตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่จำลองที่สวยงาม ประดับประดาตกแต่งภายในมณฑลพิธีตามตำนานสวยงามตระการตา ด้วยธงผะเหวด พวงดอกสะแบง มาลัยข้าวสาร มาลัยข้าวตอก บันไดสวรรค์ ใยแมงมุม ดอกโน อันเป็นเสัญลักษณ์ ของงานประเพณีบุญผะเหวด โดยการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้เป็นการแถลงข่าวแบบเคลื่อนไหวมีชีวิต ด้วยการจำลองขบวนแห่ที่สำคัญมาแสดงทีละขบวน พร้อมนำเรื่องราวแต่ละขบวนที่มีความเกี่ยวโยงกับการจัดกิจกรรมหลักในวันงานทุกกิจกรรม
              โดยขบวนแรกเป็นขบวนแห่อัญเชิญพระอุปคุต นำโดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แต่งกายด้วยชุดเจ้าเมืองโบราณพร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ร่วมขบวนประกอบด้วยปลัดจังหวัด นายอำเภอพร้อมภริยาผู้อำนวยการและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระอุปคุตไป ประดิษฐานบนบุษบก แล้วกล่าวนำเสนอประเด็นความสำคัญของความเป็นมาในการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดของจังหวัดร้อยเอ็ด ความสำคัญของพิธีแห่อัญเชิญพระอุปคุต ตามตำนานว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระอุปคุต ทำให้การจัดงานมีความราบรื่น สำเร็จทุกประการตามคำอธิษฐาน โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงานประเพณีบุญผะเหวด ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา ริเริ่มของนายสุพร สุภสร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนั้น และได้กำหนดเอาวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือน 4 ตามฮีตสิบสอง ในปี 2562 นี้นับเป็นปีที่ 29 และการจัดงานในแต่ละปีจะมีพิธีสำคัญคือพิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน โดยกำหนดแห่พระอุปคุตพระราชทานในปีนี้ ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ในเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณท่าน้ำ หน้าวัดบึงพลาญชัย
               ขบวนแห่จำลองขบวนที่ 2 คือ ขบวนแห่พระเวสสันดร โดยมีนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำลองเป็นพระเจ้ากรุงสัญชัย พระบิดาของพระเวสสันดร มีบุคลากรจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดแต่งกายตามเนื้อเรื่องพระเวสสันดรร่วมขบวนแห่ เมื่อขบวนถึงบัลลังก์จำลอง นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำเสนอเรื่องราวในเรื่องของมหาเวสสันดรชาดก เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นพระชาติที่บำเพ็ญบารมีทานสูงก่อนจะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกบวชจนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเรื่องราวในการให้ทานบารมี ความเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ ขบวนแห่เวสสันดรชาดกประกอบด้วยมหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ การจัดแสดงขบวนแห่ตามตำนานพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน วันที่ 9 มีนาคมเวลา 09.30 น เป็นต้นไป ส่วนการจัดแสดงแสงสีเสียงจะจัดขึ้นในคืน วันที่ 8 และ 9 มีนาคม ที่เวทีกลางลานสาเกตนคร
                 ขบวนแห่จำลองขบวนที่ 3 เป็นขบวนแห่ข้าวพันก้อน นำโดย พลตำรวจตรี สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด แต่งกายด้วยผ้าไทยสีขาวเงิน ประกอบพิธีโดย นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงประเด็นข้าวพันก้อน คือข้าวเหนียวที่ทำเป็นก้อนเล็กๆขนาดเท่าหัวแม่มือ หรือเท่าปลายนิ้วก้อย จำนวนพันก้อนเท่ากับ 1,000 พระคาถา เพื่อนำมาบูชาธรรมในวันเทศน์มหาชาติ พิธีแห่ข้าวพันก้อนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในงานบุญผะเหวดเป็นการสืบสานและธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและสืบสานความเชื่อในเรื่องของความที่จะนำมาเป็นสิริมงคล ต่อการประกอบอาชีพที่สุจริต และพิธีแห่ข้าวพันก้อนจริงในเช้าวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 04.30 น. ต่อด้วย พิธีเทศน์สังกาส ซึ่งเป็นการพรรณนาอายุการของพระพุทธศาสนา ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งถึงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และก็จะเข้าสู่พิธีเทศน์คาถาพัน เทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ตามลำดับ
                ขบวนแห่จำลองขบวนที่ 4 เป็นพิธีเทศน์มหาชาติ นำโดยนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวถึงการฟังเทศน์มหาชาติ ครบทั้ง 13 กัณฑ์ หรือ 1,000 พระคาถา จะได้กุศลแรง หากใครตั้งใจฟังให้จบในวันเดียวจะได้เกิดร่วมและพบพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ ซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ตามปกติจะมีเจ้าภาพจองเป็นเจ้าภาพ ของการในการถวายปัจจัยไทยทาน แต่การทำบุญในวันนั้นอยู่ที่การแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน เป็นกัณฑ์เทศน์พิเศษที่ไม่ได้จองไว้ล่วงหน้า โดยชาวบ้านจะรวมกันจัดหาถวายปัจจัยไทยทานต่างๆนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์องค์เทศน์พร้อม กับเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างคึกคักสนุกสนาน แสดงถึงความรักสามัคคี และอิ่มบุญกันถ้วนหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม ตั้งแต่ช่วงเช้าไปถึงเวลา 20.00 น.
                 และนางกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น ได้กล่าวถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการยกระดับงานประเพณีบุญผะเหวดสู่สากล ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำกล่าว เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ว่า “ มาเด้อมากินข้าวปุ้น มาเอาบุญผะเหวด มาฟังเทศน์มหาชาติ นำกันเด้อ “

                 นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการร้อยข้าวตอก ร้อยดอกสะแบง ร้อยมาลัยข้าวสาร ซึ่งเป็นเครื่องพันธลักษณ์บุญผะเหวดที่ ได้นำมาประดับตกแต่งสถานที่รอบมณฑลพิธี การจัดงานแถลงข่าวอย่างสวยงาม และนำเยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้า OTOP ของดีเมืองร้อยเอ็ดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสาเกตุซึ่งเป็นผ้าไหมประจำจังหวัด พร้อมด้วยการสาธิตการทำข้าวปุ้น หรือขนมจีนโบราณ

                  ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 นี้ มาร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมอิ่มบุญข้าวปุ้นในสวนฟรี ! ตลอดงาน และชาวร้อยเอ็ดยังทำข้าวปุ้น น้ำยา รสแซบ หลากหลาย ไว้บริการนักท่องเที่ยวกินฟรี ตลอดทั้งเมือง เพื่อเป็นการให้ทานบารมี ตามตำนานมหาเวสสันดรชาดก เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและมวลมนุษยชาติ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!