ร้อยเอ็ด-เปิดกิจกรรม kick off

ร้อยเอ็ด-เปิดกิจกรรม kick off

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน  

     จังหวัดร้อยเอ็ด จัด Kick off การดำเนินงาน พชอ.เมืองร้อยเอ็ด สกัดและควบคุมไข้เลือดออก ปี 2562

       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรม kick off การดำเนินงาน พชอ.เมืองร้อยเอ็ดสู้การป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ปี2562 ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเครือข่าย พชอ.เมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม
       นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกอำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีรายงานจำนวนผู้ป่วย 280 ราย อัตตราการป่วย 185.74 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยในทุกตำบลของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับโรคไข้เลือดออกและได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องในพื้นที่ ด้วยมาตราการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บน้ำ และเก็บขยะ ในพื้นที่ 7 ร ได้แก่ โรงเรือน โรงธรรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลาย ด้วยพลังของเครือข่ายบุคคลกรทุกภาคส่วน อาสาสมัคร สาธารณสุข จิตอาสาปราบลูกน้ำยุงลาย เพื่อเพิ่มการสร้างกระแสสื่อสังคมให้เกิดการรับรู้ จึงได้มีการจัดกิจกรรม Kick off การดำเนินงาน พชอ.เมืองร้อยเอ็ด สู้การป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ปี2562 ขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและอัตตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก สร้างกระแสให้เกิดการตื่นตัวของประชาชนทุกภาคส่วน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน เกิดความตระหนัก และ มีศักยภาพในการช่วยกันดูแลและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และเพื่อสร้างการมีส่วนรวมที่ดีระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของ พชอ.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

         การจัดกิจกรรม Kick off การดำเนินงาน พชอ.เมืองร้อยเอ็ด สู้การป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ปี2562 ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนผู้บริหารสถานศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน จิตอาสา รวมทั้งสิ้น 600 คน และได้รับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!