ร้อยเอ็ด-ออกหน่วยเคลื่อนที่ One Stop Service รับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการในตลาด

ร้อยเอ็ด-ออกหน่วยเคลื่อนที่ One Stop Service รับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการในตลาด

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน-อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่ One Stop Service รับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการในตลาดเป็นการอำนวยความความสะดวกผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ อำเภอจังหาร

           ที่ ตลาดบ้านโพน หมู่ที่ 2 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดตลาดสินค้าเกษตร ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวทัสนี ประภาศรี หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางศรันยา บุญประณีต ผู้แทนคลังจังหวัดร้อยเอ็ด นายวินัย สุภัควานิช ผู้จัดการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นางวิริยาภรณ์ สืบสกุล ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ One Stop Service รับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการในตลาดเป็นการอำนวยความความสะดวกผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ครอบคลุมพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาล            นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมจำนวน 3 ล้านราย ส่งผลให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศประมาณ 14 ล้านราย และรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ one stop service รับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการในตลาด เพื่อให้ได้เป้าหมาย 1แสน ราย ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ครอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐตามที่รัฐบาลกำหนด ในการนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนด แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ one stop service เพื่อรับสมัครผู้ประกอบการในตลาด สินค้าเกษตร ตามที่ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดพื้นที่ พร้อมออกร้านจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด มีประชาชนมารับบริการซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเป็นจำนวนมาก
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!