ร้อยเอ็ด-ศาล จัดงานเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันรพี 2562

ร้อยเอ็ด-ศาล จัดงานเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันรพี 2562

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน/อำนวย ระดาบุตร/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันรพี 2562

           วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. นาย นายเทิดทูล ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี 2562 ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา อัยการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ทนาย และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี

            ทั้งนี้ วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อวงการกฎหมายไทย บรรดานักนิติศาสตร์ทั้งมวลได้เทิดทูนพระองค์เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ทั้งได้ถือเอาวันสิ้นพระชนม์นี้ เป็นวันรำลึกคุณงามความดีของพระองค์ท่าน โดยใช้ชื่อว่า “วันรพี” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมพุทธศักราช 2417 เมื่อทรงพระเยาว์ ได้ศึกษาในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และที่ประเทศอังกฤษ ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมาย ณ วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม ภายในเวลา 3 ปี ในปีพุทธศักราช 2439 ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม และเริ่มจัดการแก้ไขงานในกระทรวงยุติธรรม เป็นกำลังสำคัญในการชำระสะสางแก้ไขบทกฎหมาย แต่งตำราและคำอธิบายต่างๆ ทั้งจัดตั้งให้มีโรงเรียนสอนวิชากฎหมายเป็นครั้งแรก และทรงเป็นอาจารย์สอนด้วยพระองค์เอง ต่อมาในปีพุทธศักราช 2462 พระองค์ประชวรและได้เสด็จไปรักษา ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จนกระทั่งวันที่ 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2463 เวลา 21.00 น. พระองค์สิ้นพระชนม์ ณ กรุงปารีส ขณะพระชนม์มายุ 47 พรรษา

               สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พิธีทางพระพุทธศาสนา พิธีถวายมาลัยกรพระรูปพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ อ่านพระราชประวัติ และกล่าวเทิดพระเกียรติ และวางพวงมาลา ตามลำดับ

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!