ร้อยเอ็ด-ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านสังคม

ร้อยเอ็ด-ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านสังคม

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน-อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านสังคม Social Smart City ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

         เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นาง สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เขต 12 และคณะ เดินทางมาที่ เทศบาลตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด รับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองหงส์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการดำเนินงาน นำเสนอผลการดำเนินงานตำบลต้นแบบด้านสังคม (Social Smart City) ในพื้นที่ตำบล เยี่ยมชมกิจกรรม ณ บริเวณโดมกิจกรรม ร่วมชมการแสดงต้อนรับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองหงส์ การสาธิตการทอผ้า สาธิตการทอพรมเช็ดเท้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น


          ต่อมาได้เดินทางมารือข้อราชการ ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ห้องรับรองบ่อพันขัน ศาลากลางจังหวัด และประชุมมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้บรรลุ โครงการฯ/แผนงานต่างๆ ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!