ร้อยเอ็ด-จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน

ร้อยเอ็ด-จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน-อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน กลุ่มจังหวัดร้อยเเก่นสารสินธุ์

            เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการฝึกอบรมการให้ความรู้ ด้านการจัดทำหนังสั้น ภายใต้โครงการการประกวดหนังสั้นส่งเสริมวัฒนธรรมอีสาน ร้อยแก่นสารสินธุ์ ตามโครงการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสานร้อยแก่นสารสินธุ์ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ห้องประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

             ทั้งนี้ จัดทำโครงการประกวดหนังสั้นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน เป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของกลุ่มจังหวัดที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัด แล้วแต่เป็นเสน่ห์ และเป็นเอกลักษณ์ที่หาจากที่อื่นไม่ได้ โดยมีทีมสมัครเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ทั้งสิ้น จำนวน 112 ทีม แบ่งเป็นระดับต่างๆประกอบด้วย ระดับนักเรียน-นักศึกษาจำนวน 42 ทีม ระดับประชาชนทั่วไป จำนวน 70 ทีม กลุ่มเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ผ่านการคัดเลือกในการประกวดรอบแรกจำนวน 100 คน เพื่อให้ได้รับความรู้ด้านการจัดทำหนังสั้นและนำไปใช้ในการผลิตหนังสั้นในการประกวดรอบต่อไป
             กิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่องการผลิตภาพยนตร์ และการใช้อุปกรณ์ถ่ายทำ การเขียนบท เป็นต้น จากวิทยากรผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง อาทิ ปรีชา สาคร , ธนิต จิตนุกูล,ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรี นิมิบุตร และบัญฑิต ทองดี เป็นต้น
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!