ร้อยเอ็ด-จัดอบรมโครงการ”บวร”ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปี 2562

ร้อยเอ็ด-จัดอบรมโครงการ”บวร”ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน-อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด  

กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการ”บวร”ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปี 2562 ปลูกจิตสำนึกในด้าน คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคี ปรองดอง ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่

        เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปี 2562 ที่ วัดทุ่งลัฏฐิวัน ตำบล สระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

        พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเน้นการ การปลูกจิตสำนึกในด้าน คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคี ปรองดอง ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมในวันมาฆบูชา พร้อมกับอุบาสก อุบาสิกา ชาวตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งเยาวชนนักเรียน คนรุ่นใหม่จะได้มีโอกาสร่วมศึกษาธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา กับ พ่อ แม่ ครูอาจารย์ ที่ได้ศึกษาพระธรรมอยู่เป็นประจำ อีกด้วย

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดการจัดอบรม จำนวน 2 วัน โดยได้รับความรู้จากทีมคณะวิทยากรพระสงฆ์ ผู้มีความรู้ความสามารถ อย่างใกล้ชิด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!