ร้อยเอ็ด-จัดงานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว

ร้อยเอ็ด-จัดงานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว ประจำปี 2562 สืบสาน ตำนาน จักสานลือเลื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม

         เมื่อเวลา 11.00 น วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ดนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว อำเภอปทุมรัตต์ ประจำปี 2562 สืบสานฮีต 12 คอง 14 ประเพณีบุญเดือนสาม สืบสาน ตำนาน จักสานลือเลื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม ของอำเภอปทุมรัตน์ โดยมีชาวอำเภอปทุมรัตต์ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปี ของชาวอำเภอปทุมรัตต์

           นาย สันติภาพ โพธินาม รองประธานคณะกรรมการกองทุนบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว อำเภอปทุมรัตต์ กล่าวว่า อำเภอปทุมรัตต์ ได้จัดงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมา โดยประเพณีนี้ถือเป็นหนึ่งในการทำบุญ 12 เดือนของชาวอีสานหรือที่เรียกว่าประเพณีฮีต 12 คอง 14 โดยการทำบุญช่วงปลายเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นระยะที่ชาวนาทำการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ อำเภอปทุมรัตต์ ได้กำหนดให้วันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี เป็นวันจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นเอกลักษณ์ประจำอำเภอ และเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วไป เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกที่ได้รับบริจาค จากทุกหมู่บ้านไปจำหน่าย เพื่อนำเงินสมทบกองทุนบุญคูณลาน ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนข้าวบริโภค และให้กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านต่างๆยืมไปลงทุนในการประกอบอาชีพ โดยมีเงินกองทุนในปัจจุบันกว่า 900,000 บาท เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ได้มีความรักใคร่สมัครสมานสามัคคี ส่งเสริมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพในเขตอำเภอ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักอำเภอปทุมรัตต์มากยิ่งขึ้น

           การจัดงานประเพณีในปีนี้ ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 3 วัน กิจกรรมในงานมีมากมายประกอบด้วย การรับบริจาคข้าวเปลือกจากทุกหมู่บ้าน ชมขบวนแห่ที่วิจิตรตระการตาจากทุกตำบล การบายศรีสู่ขวัญข้าว การประกวดธิดาบุญคูณลาน การประกวดสาวไหม ผ้าไหม ข้าวหอมมะลิ การประกวดส้มตำลีลา การแสดงของนักเรียน รวมถึงการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทุกตำบล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!