ร้อยเอ็ด-จัดงานบุญคูณลาน สืบสานประเพณีของดีเมืองเกษ

ร้อยเอ็ด-จัดงานบุญคูณลาน สืบสานประเพณีของดีเมืองเกษ

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน  

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานบุญคูณลาน สืบสานประเพณีของดีเมืองเกษ ประจำปี 2562 โชว์ ! ของดีเมืองเกษ สืบสานฮีต 12 คอง 14 ประเพณีอีสาน

          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีบุญคูณลานสืบสานประเพณีของดีเมืองเกษ ประจำปี 2562 ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอำเภอเกษตรวิสัย คณะกรรมการจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวอำเภอเกษตรวิสัย และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
           นายณรงค์ศักดิ์ สบาย นายอำเภอเกษตรวิสัย กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญคูณลานสืบสานประเพณีของดีเมืองเกษ เป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นชาวอำเภอเกษตรวิสัย จัดงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว โดยประเพณีนี้ถือเป็นหนึ่งในการทำบุญ 12 เดือนของชาวอีสานหรือที่เรียกว่าประเพณีฮีต 12 คอง 14 โดยการทำบุญช่วงปลายเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นระยะที่ชาวนาทำการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ มีการรับบริจาคและรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อใช้ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาการเพาะปลูก รวมทั้งการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ของพี่น้องประชาชน เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ได้มีความรักใคร่สมัครสมานสามัคคี ส่งเสริมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพในเขตอำเภอ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จัก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มากยิ่งขึ้น

            กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการจัดขบวนแห่จากทุกตำบล เพื่อแสดงออกถึงความรู้รักสามัคคีของชาวอำเภอเกษตรวิสัย ประกวดการออกร้านผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจากทุกตำบล /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประกวดขบวนแห่เอกลักษณ์ของเมืองเกษ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน การประกวดธิดาเมืองเกษ การแสดงจากวิทยาลัยผู้สูงอายุ การแข่งขันตำส้มตำลีลา ที่ มีการโชว์ลีลาการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน และการแข่งขันจริงเรียกคะแนนเสียงโหวด จากผู้ชม กองเชียร์ ที่มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ กันทุกตำบล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!