ราชบุรี-6 ข้าราชการราชบุรี เข้ารับเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ราชบุรี-6 ข้าราชการราชบุรี เข้ารับเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้)

6 ข้าราชการราชบุรี เข้ารับเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ค.62 ที่ผ่านมา พล.ต.ท.วิชิต ปักษา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบ ปีที่ 66 ให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ณ ห้องชัยจินดา อาคารศรียานนท์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรุงเทพมหานครฯ ในส่วนของจังหวัดราชบุรีผู้ที่ได้รับเครื่องหมายดังกล่าว มีทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยปลัด อบจ.ราชบุรี ผู้อำนวยการกองช่าง นายสมศักดิ์ เหลืองจรุงรัตน์ นายก อบต.สวนผึ้ง และนายฉัทฐกร ธัญเกียรติ ผอ.โรงพยาบาลสวนผึ้ง


        สำหรับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2496 เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ภายใต้คุณลักษณะ 3 ประการ คือ ทำการรบในระดับหน่วยขนาดเล็กได้อย่างทหาร ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ และพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างข้าราชการพลเรือน โดยมีพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจ เป็นผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนคนแรก ซึ่งปีนี้ถือเป็นครบรอบ 66 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตำรวจตระเวนชายแดน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสำคัญตามแนวชายแดน ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ชายแดนประเทศชาติเด็ก และเยาวชน ประชาชนในชุมชนชายแดน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!