ราชบุรี-เปิด“อ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง” เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ราชบุรี-เปิด“อ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง” เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย (เต้)

  นวัตวีถีเปิด“อ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง” เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง ม.6 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ เป็นประธานการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถี โดยมี นายรังสฤษฎ์ นาคเพ็ชร์ พัฒนาการอำเภอปากท่อ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการเปิดแหล่งท่องเท่ ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง ซึ่งมีนายสุวัฒน์ ชลธารานที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน, นาย ณัฎฐิพล วงศ์เมธี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายโกสุทัน จินดาน้อย ประธานคณะกรรมการชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, ธนาคารออมสิน, ธนาคาร ธกส. ตลอดจนผู้นำชุมชน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 ในพื้นที่บ้านห้วยต้นห้าง ม.6 ต.อ่างหิน เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว

          นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ ได้เปิดเผยว่า การเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอ่างเก็บน้ำห้วยต้น ห้าง ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถีโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข็มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาด ใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความ คิดสร้างสรรค์มาเป็ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง ม.6 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ ถือเป็นแหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทีเป็นเมืองเก่าและขุนเขา รวมถึงมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางน้ำ การเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อประกาศการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวหมู่บ้านเกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!