ราชบุรี-เตรียมรับมือไวรัสโคโรน่า

ราชบุรี-เตรียมรับมือไวรัสโคโรน่า

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้) 

 เตรียมรับมือไวรัสโคโรน่า

          วันที่ 29 ม.ค.63 ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจ.ราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผวจ.ราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.ราชบุรีครั้งที่ 1/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และติดตามให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานโรคติดต่อที่สำคัญ รวมทั้งพิจารณามาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญของจ.ราชบุรี โดยมี น.พ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจ.ราชบุรี นายแพทย์สมาน ฟูตระกูลผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี สนง.ปศุสัตว์ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผอ.โรงพยาบาลทุกเขตอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
          โดยได้มีการประชุมถึงรายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เพื่อหาแนวทางป้องกันและเผยแพร่ สื่อสารความเสี่ยงกับประชาชนชาวจ.ราชบุรี เรื่องการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดของจ.ราชบุรี ยังไม่มีผู้ป่วยเฝ้าระวัง ผู้ป่วยต้องสงสัยและ ผู้ป่วยยืนยัน แต่มีผู้ป่วยเป็นไข้หวัดกลับมาจากเมืองปักกิ่ง 1 ราย รับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนก่อนจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้มีการคัดกรอง เฝ้าระวัง และตรวจสอบแล้วเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา
           น.พ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจ.ราชบุรี กล่าวทางจ.ราชบุรีได้ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 ม.ค.63 สั่งการหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ โรงพยาบาลมีการจัดเตรียมห้อง Negative Pressure (ห้องแรงดันลบ) และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับรองรับผู้ป่วย เตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนความพร้อมทีมปฏิบัติการตรวจสอบควบคุมโรค เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที แจ้งอัพเดต ข่าวสารและสถานการณ์ในกลุ่มไลน์ EOC
          ด้านนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผวจ.ราชบุรี กล่าวว่า จ.ราชบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวจำนวนมาก เราจึงต้องหาแนวทางป้องกันและแก้ไข เพื่อควบคุมโรคไว้ อีกทั้งต้องการเผยแพร่การติดต่อของโรคให้พี่น้องผู้ประกอบการทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป วันศุกร์ที่ 31 ม.ค.นี้ ทางหน่วยงานสาธารณสุขจะลงพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคที่ถูกต้อง

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!