ราชบุรี-วันที่ 2 ของการรับสมัคร ส.ส. เพิ่มอีก 4 พรรค

ราชบุรี-วันที่ 2 ของการรับสมัคร ส.ส. เพิ่มอีก 4 พรรค

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย (เต้)

 ผอ.กกต.ราชบุรี เผยภาพรวมวันที่ 2 ของการรับสมัคร ส.ส. มีมาสมัครเพิ่มอีก 4 พรรค แนะควรติดป้ายหาเสียงอย่างเหมาะสม

        วันที่ (5 ก.พ.62) ช่วงเช้าที่ผ่านมา บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตที่ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง เขตเทศบาล อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันนี้ที่ถือเป็นวันที่ 2 ของการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ มีผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ทยอยเดินทางนำเอกสารมายื่นสมัครกันอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้ามีจำนวน 4 พรรค ได้แก่ พรรคพลังธรรมใหม่ พรรคประชาชนปฏิรูป พรรคเพื่อชาติ และพรรคชาติไทยพัฒนา ผู้สมัครบางรายได้เดินทางมาสมัครแล้วเมื่อวานที่ผ่านมา แต่เอกสารการรับรองของพรรคไม่ครบทำให้ต้องเดินทางมายื่นเอกสารเพิ่มต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งในวันนี้
         ทั้งนี้ พ.ต.ท.ดิตถชาติ กอสนาน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า มีผู้สมัครทยอยกันมาเรื่อยๆ ยังไม่รู้ว่าผู้สมัครจะมากันครบเมื่อไหร่ บางคนก็จะรอเบอร์สุดท้าย ภาพรวมถือว่าดีไม่มีปัญหา ผู้สมัครมากันครึกครื้น รวมกันแล้วได้ 19 พรรค ผู้สมัครรวม 75 คน ใน 5 เขต เขตละประมาณ 15-16 คน ถือว่าโดยรวมดี เพราะตั้งไว้ประมาณเขตละ 20 คน ก่อนจะถึงวันที่ 8 กพ. ก็น่าจะได้เขตละ 20 คน ตอนนี้ผู้สมัครที่ต้องการที่จะไปเวทีเกี่ยวกับเวทีงานบวช งานแต่ง สามารถขึ้นได้ ใส่เสื้อทีมก็ขึ้นไปได้ แต่ไม่ควรจะให้ทรัพย์สินเงินทอง งานแต่ง งานบวช เงินช่วยห้าม ถ้าเลี่ยงได้จะเป็นการดีเพราะว่าบางทีเราไม่ได้พูดแต่ว่าทางพิธีกรในงานนั้นๆเขาอาจจะช่วยหาเสียง ก็จะเหมือนกับว่าเป็นการหาเสียง
        สำหรับพื้นที่การติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครนั้น ได้แยกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ติดป้ายสำหรับตนเองคือขนาด A3 สามารถไปแจ้งความประสงค์ที่หน่วยงานของราชการที่เขตนั้นๆได้ ก็จะจัดสถานที่ไว้ให้ แต่ไปปิดทับคนอื่นเขาไม่ได้ และติดป้ายได้แค่ใบเดียวคือ ขนาด A3 ส่วนป้ายบริเวณถนนจะมีขนาดใหญ่กว่า A3 อาจจะเป็นโปสเตอร์ประมาณ 1 คูณ 2 เมตร ที่เห็นกันจะเป็นหน้าที่ของ กกต.ที่จะแจ้งให้ทางผู้สมัครทราบ ซึ่งได้แจ้งเวียนไปให้ผู้สมัครทราบทุกคนแล้ว สำหรับบางคนที่ถามมาว่าติดบนต้นไม้ได้หรือไม่นั้น ไม่น่าจะได้ เพราะว่าไม่ใช่สถานที่สมควรจะไปติด เพราะต้นไม้ที่จะต้องปีนขึ้นไปคนส่วนใหญ่จะไม่เห็น เพราะส่วนมากจะเห็นคือผู้สัญจรผ่านไปมาระหว่างท้องถนน ถ้าสงสัยให้สอบถามสายด่วนที่เบอร์ 1444 สามารถสอบถามระหว่างเวลา 7.30 -20.00 น. มีเจ้าหน้าที่กกต.กลางเฉพาะด้านนั้นให้คำตอบทันที
         อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ กกต.ได้มีเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส. แจกให้แก่ผู้สื่อข่าวที่สามารถนำไปเขียนข่าวได้อย่างถูกต้อง มีเนื้อหาสาระสำคัญ ได้แก่ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพรรคการเมืองติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ บริเวณริมถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นๆของรัฐ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ขนาดของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะติดได้ มีขนาดกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร วิธีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชนและจะไต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร การจราจร และต้องไม่ติดทับซ้อนกับแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกบริเวณที่กำหนด
         ทั้งนี้ห้ามมิให้ติดบนผิวการจราจร เกาะกลางถนน บริเวณปากซอย สะพานลอยเดินข้ามและสะพานลอยรถข้าม รวมทั้งส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจร และสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รั้วหรือกำแพงหรือผนังอาคารของทางราชการ ต้นไม้และเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนนหรือริมถนนสาธารณะ ศาลาที่พักผู้โดยสาร ตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ อนุสาวรีย์ ป้อมตำรวจ สุขาสาธารณะ สวนหย่อม สวนสาธารณะ วงเวียนทุกวงเวียน
        กรณีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ถูกต้องหรือเกินขอบเขตที่กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ข้อ 11 ประกอบข้อ 7 กำหนดให้หัวหน้าหน่วย มีอำนาจสั่งผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการมีอำนาจรื้อถอน หรือปลดออก หรือสั่งให้หน่วยงานอื่นๆดำเนินการโดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครหรือ พรรคการเมืองนั้น และคณะกรรมการอาจนำมาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และวินิจฉัยชี้ขาดได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!