ราชบุรี-ร่วมการฝึก เพื่อหาค่าคาร์บอนมอนน๊อกไซด์

ราชบุรี-ร่วมการฝึก เพื่อหาค่าคาร์บอนมอนน๊อกไซด์

ภาพ/ข่าว สุจินต์ นฤภัย (เต้)

  พล.พัฒนาที่ 1 เชิญ จนท.ขนส่งตรวจรถยนต์ที่จะเข้าร่วมการฝึก เพื่อหาค่าคาร์บอนมอนน๊อกไซด์

         วันที่ (31 ม.ค.62) ที่ลานอเนกประสงค์หน้าตึกกองบัญชาการ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (Integrated Disaster Management Exercise 2017 : IDMEx 2019) โดยมีผู้บังคับบัญชาของกองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการฝึกในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทหาร พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล/มูลนิธิ และภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย มีการวางแผนการบูรณาการเครื่องมือ กำลังพล และทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละประเภทภัยที่ถูกต้อง สามารถดำเนินการได้อย่างทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยทางกองพลพัฒนาที่ 1 ได้รับคำสั่งให้จัดกำลังพลและยุทโธกรณ์ จำนวนหนึ่งกองร้อย (150 นาย) ในการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกฯในครั้งนี้ ที่จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 14-17 กุมภาพันธุ์ 2562 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิดการฝึกฯ
          ซึ่งในวันนี้ก่อนเริ่มการฝึกซ้อมเพื่อตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ ทางผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ได้เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดราชุรี มาดำเนินการตรวจวัดค่าคาร์บอนมอนน๊อกไซด์(ควันดำ) ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ในรถยนต์ทุกคันที่จะเดินทางเข้าร่วมการฝึกฯ โดยผลการตรวจสอบจากเจ้านายที่ขนส่งราชบุรี รถยนต์ทุกคันผ่านค่ามาตรฐาน ไม่ทำให้เกิดมลภาวะ และไม่สร้างค่ามลพิษ PM2.5 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า รถยนต์ทุกคันที่จะเข้าร่วมฝึกฯ ทางกองพลพัฒนาที่ 1 ได้ดูแลรักษาและมีการตรวจสอบสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งไม่สร้างมลภาวะ และค่ามลพิษ PM2.5 อย่างแน่นอน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!