ราชบุรี-ระดมทุกภาคส่วนแก้ปัญหาคุณภาพอากาศในระยะยาว

ราชบุรี-ระดมทุกภาคส่วนแก้ปัญหาคุณภาพอากาศในระยะยาว

ภาพ/ข่าว: สุจินต์ นฤภัย (เต้)

จังหวัดราชบุรีระดมทุกภาคส่วนเสวนาและแสดงความคิดเห็นปัญหาคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในแบบระยะยาวและยั่งยืน

           วันที่ (7 ก.พ.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. ที่ห้องประชุมโรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการเสวนาแก้ปัญหาคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในแบบระยะยาวและยั่งยืน โดยจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดราชบุรี จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้ประกอบการ โรงโม่ โรงโอ่ง ชาวนา ชาวไร่ สภาเกษตรกร สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเวทีเสวนา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตอบข้อซักถาม
           ทั้งนี้เวทีดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบของมลพิษทางอากาศแบบเสรี เน้นแนวทางสร้างสรรค์ของทุกฝ่าย ทุกองค์กร เพื่อหาทางออกร่วมกัน ทั้งนี้มีเป้าหมายต้องการให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีมีคุณภาพอากาศที่ดีในภายภาคหน้าแบบยั่งยืน โดยทางจังหวัดราชบุรีจะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนมาประมวลเป็นข้อมูลในการวางแผนรับมือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในปีต่อๆไป รวมถึงหามาตรการร่วมกันเพื่อควบคุมต้นเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วย
           นอกจากนี้ทางด้านนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ก่อนเปิดการเสวนาและแสดงความคิดเห็นปัญหาคุณภาพอากาศในพื้นที่ราชบุรีในแบบระยะยาวและยั่งยืน ว่า.. ตามที่ทุกท่านได้ทราบกันอยู่แล้วถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม จนถึงสิ้นเดือนนั้นเกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ในวันที่ 21 มกราคมขึ้นสูงสุด เป็นสีแดง ซึ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการดังนี้

1.ได้กำหนดมาตรการ ห้ามเผาในพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่หรือทางโดยประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดราชบุรี เรื่องห้ามเผาไร่ นาขยะโดยเด็ดขาด ในพื้นที่ราชบุรีหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งปรับและจำคุก

2.มาตรการแก้ไขปัญหาการเผาไหม้เชื้อเพลิงจาก ยานยนตร์ ให้สำนักงานขนส่งจังหวัด เข้มงวดในการตรวจควันดำของรถยนต์ ทุกประเภท

3. มาตรการแก้ไขปัญหาการเผาไหม้เชื้อเพลิงและฝุ่นละออง จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเข้มงวด ในการปล่อยควันของโรงงานอุตสาหกรรมให้อยู่ในมาตรฐานของกฎหมาย

4. มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ในพื้นที่ก่อสร้างให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน ที่มีโครงการก่อสร้าง ดำเนินการควบคุมกำชับให้ผู้รับจ้าง จัดให้มีสิ่งป้องกันการกระจายของฝุ่นตามกฎหมาย

5. มาตรการในสถานศึกษาให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง ช่วงเช้า หากจำเป็นต้องทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการในช่วงบ่าย

6. ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดประสานทำฝนหลวงในพื้นที่ราชบุรี

7. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉีดพ่นน้ำละอองและล้างถนนอาคารพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

8. ให้สาธารณสุขจังหวัดวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี กศน.ฝึกทำหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองแบบง่ายๆ
ซึ่งทางจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศของจังหวัดราชบุรี เป็นไปอย่างยั่งยืน จึงได้จัดการจัดเสวนาและแสดงความคิดเห็นปัญหาคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกคนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และคิดร่วมหาแนวทางร่วมปฏิบัติ เพื่อลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีมีคุณภาพอากาศที่ดีในภายภาคหน้าแบบยั่งยืน

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!