ราชบุรี-รร.เสนาธิการทหารบก เยี่ยมชมกิจการกรมการทหารช่าง

ราชบุรี-รร.เสนาธิการทหารบก เยี่ยมชมกิจการกรมการทหารช่าง

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้)

 รร.เสนาธิการทหารบก เยี่ยมชมกิจการกรมการทหารช่าง

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนเสนาธิการทหารบก นำคณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตร หลักประจำ ชุดที่ 98 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาวินัยและความมั่นคงนักบริหาร (พวม.) รุ่นที่ 2 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 240 นาย เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปและชมกิจการของกรมการทหารช่าง ในโอกาสนี้ พลตรี ดิเรก ดีประเสริฐ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีอาจารย์ , คณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 98 และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการกรมทหารช่างที่ 11 จากนั้น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และคณะ เดินทางไปยังสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายบุรฉัตร เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจการจัด การดำเนินงานที่สำคัญ ในห้วงที่ผ่านมาของกรมการทหารช่าง โดยมี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง กล่าวต้อนรับ จากนั้น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก มอบของที่ระลึกให้กับเจ้ากรมการทหารช่าง หลังจากนั้น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และคณะเดินทางไปยังสนามฝึกจารุมณี เพื่อเยี่ยมชมการสาธิตการข้ามลำน้ำทางยุทธวิธี โดยกองพลทหารช่าง และเยี่ยมชมการสาธิตสงครามทุ่นระเบิด โดยโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง


        สำหรับนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 98 มีนายทหารนักเรียนจากมิตรประเทศเข้ารับการศึกษา จำนวน 14 นาย จาก 13 ประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา , เครือรัฐออสเตรเลีย , สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ , สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา , สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม , สาธารณรัฐประชาชนจีน , สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ , สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน , สาธารณรัฐอินโดนีเซีย , สาธารณรัฐอินเดีย , ราชอาณาจักรกัมพูชา , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมอยู่ด้วย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!