ราชบุรี-ผู้ว่าฯนำเหล่าข้าราชการ ประชาชน ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

ราชบุรี-ผู้ว่าฯนำเหล่าข้าราชการ ประชาชน ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้)

ผู้ว่าฯราชบุรี นำเหล่าข้าราชการ ประชาชน ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

         ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา โดยมีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


          ทั้งนี้โดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมาทางจังหวัดราชบุรีได้ประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ได้แก่การทำบุญ การรักษาศีล การฟังพระธรรมเทศนา และการเดิน-วิ่ง วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข เนื่องในวันวิสาขบูชา ตลอดจนในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ได้มีการประกอบพิธีเวียนเทียนที่วัดมหาธาตุวรวิหาร เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามและเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว


           สำหรับวันวิสาขบูชา ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีกุน ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งสำหรับชาวพุทธทั่วโลก และเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (แต่ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วันวิสาขบูชา”

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!