ราชบุรี-จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ราชบุรี-จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว: สุจินต์ นฤภัย (เต้)

จังหวัดราชบุรีจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

         วันที่ 26 ก.พ. 62 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี จัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ได้ทรงวางรากฐานการสหกรณ์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ภายในงานได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย มอบประกาศเกียรติบัตร และประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนา 1 หน่วยงานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี ร่วมในพิธี ที่สหกรณ์การเกษตรปากท่อ จำกัด


         สำหรับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ได้ทรงริเริ่มนำวิธีการสหกรณ์เข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาที่ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ จึงได้คิดหาวิธีช่วยเหลือโดยใช้วิธีของสหกรณ์เข้ามาบรรเทาปัญหา และทรงเป็นผู้จัดตั้งและวางรากฐานสหกรณ์ในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทดลองจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้น ณ ท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นแห่งแรกใช้ชื่อว่า “สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้” จดทะเบียน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 นับเป็นการเริ่มต้นของสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!