ราชบุรี-กรมอุทยานฯ ฝึกอบรมสร้างประสิทธิภาพงานลาดตระเวน

ราชบุรี-กรมอุทยานฯ ฝึกอบรมสร้างประสิทธิภาพงานลาดตระเวน

ภาพ/ข่าว: สุจินต์ นฤภัย (เต้)

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับสมาคมคุมครองสัตว์ป่า (wcs ) ฝึกอบรมสร้างประสิทธิภาพผู้นำงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพของกรมอุทยานฯ

        วันที่( 27 ก.พ. 62 ) นายประทีป เหิมพยัคฆ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ภาชีจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับสมาคมคุมครองสัตว์ป่า wcs ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างวิทยากรฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หลักสูตรวิทยากรครูฝึกการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำชุดลาดตระเวนและยุทธวิธี ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี สบอ.12 ( นครสวรรค์ ) ในระหว่างวันที่ 20 ก.พ.2562 ถึง วันที่ 21 มี.ค.2562
        การฝึกเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 05.30 น. โดยเป็นกิจกรรมกายบริหาร และเตรียมความพร้อมร่างกาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะได้รับการฝึกปฏิบัติเพื่อการเป็นครูเวร ในการนำออกกำลังกายที่ถูกต้อง อีกทั้งการตรวจและรายงานผลการตรวจเครื่องแต่งกายประจำวัน โดยครูเวรจะมีการว่ากล่าวตักเตือนและสั่งลงโทษหากมีผู้ใดแต่งกายผิดระเบียบและไม่มีความเป็นระเบียบหรือพร้อมเพรียงในการปฏิบัติ รวมทั้งครูเวรจะต้องดูแลรับผิดความเรียบร้อยของการฝึกตลอดทั้งวัน

        เน้นการศึกษาเรื่อง อาวุธศึกษาในกรณีปืน HK 33 ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอาวุธปืน HK 33 ลักษณะของเครื่องกลไก การทำงานของเครื่องกลไก การปรับศูนย์หลัง การถอดประกอบ การดูแลรักษา และวิธีแก้ไขหากเกิดเหตุขัดข้อง และที่สำคัญคือผู้เข้ารับการฝึกทุกคนได้เรียนรู้การปฏิบัติในสนามยิงปืน และการฝึกการบอกคำสั่งเป็นครูฝึกหรือผู้คุมสนามอย่างทั่วถึงทุกคน
        ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 21 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดการในเวลา 08.30 น. มีนายสมปอง ทองสีเข้ม ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ เป็นผู้แทนท่านอธิบดีกรมอุทยานฯเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และบรรยายโครงสร้างและบทบาท ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
        ทั้งนี้มีคณะครูฝึกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3 กองกำกับการ 2 กองบังคับฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ได้นำกิจกรรมปฐมนิเทศ และละลายพฤติกรรม โดยในห้วงเวลาการฝึกอบรมเป็นไปได้ด้วยดี ไม่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมขาดการฝึกอบรม หรือได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!